Uncategorized

Isakatuparan Ang Tunay Na Reporma Sa Lupa

Mensahe sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa okasyon ng ika-8...

Mensahe Sa Mga Kalahok Sa ORCC-CL

Ni Prop. Jose Maria Sison Tagapangulo, International League of Peoples’…

Mensahe Sa Mga Kalahok Sa ORCC-CL

Ni Prop. Jose Maria Sison Tagapangulo,  International League of Peoples’…

Mensahe ng Pakikiisa sa Migrante at Gabriela-KSA

Ni Prop. Jose Maria Sison,Tagapangulo, International League of Peoples’ Struggle,…

Mensahe sa Kongreso ng muling pagtatatag ng National Federation of Sugar Workers – FGT

Prof. Jose Maria Sison, Chairperson, International League of Peoples’ Struggle,…

Bayani ng mga migranteng manggagawa: Parangal kay Ka Sol Pillas

Kami sa International League of Peoples’ Struggle ay nakikidalamhati sa pamilya at mga malapit na kasama ni Ka Sol Pillas, secretary general ng Migrante International. Nalulungkot tayo lahat sa kanyang pagpanaw subalit maipagbubunyi natin ang kanyang mga pagsisikap, mga sakripisyo at mga tagumpay sa pagtataguyod, pagtatanggol at pagsusulong ng mga karapatan at kabutihan ng mga overseas Filipino workers.

On the Kidapawan violence

Itanong mo kay Prof By KODAO Productions In this podcast,…

The International League of Peoples’ Struggle (ILPS) is an anti-imperialist and democratic formation (see ILPS Charter). It promotes, supports and develops the anti-imperialist and democratic struggles of the peoples of the world against imperialism and all reaction.

It strives to realize the unity, cooperation and coordination of anti-imperialist and democratic struggles throughout the world.

About

Follow Us

Support ILPS

Contact

    Go to Top