Solidariteit tussen migranten, vluchtelingen en werkende mensen tegen racisme en discriminatie

door Prof. JOSE MARIA SISON
Voorzitter, International League of Peoples’ Struggle

Wij betuigen onze warme en militante solidariteit met de organisatoren van en de deelnemers aan de demonstratie op 30 oktober te Amsterdam om racisme en uitsluiting te stoppen.

Wij scharen ons achter de organisaties van migranten en bezorgde Nederlandse burgers die de noodklok luiden over de wassende intolerantie en toename van racisme en discriminatie in Nederland.

Er bestaat een duidelijk verband tussen de taal van haat en discriminatie, die racistische, tegen migranten gerichte politieke partijen als de PVV ingang doen vinden, en het voortwoeden van de economische crisis. De rechtse regering, die nu Nederland bestuurt, drijft op angst en vrees van de Nederlanders voor het instorten van de economie, en voor de massale aanvallen op de sociale voorzieningen waarvan veel Nederlanders afhankelijk zijn. Deze rechtse politieke partijen en politici proberen de schuld voor de economische crisis, veroorzaakt door de de grote banken en de grote bedrijven die het geld van gewone mensen met speculeren vergokt hebben, af te schuiven op de werkende mensen en vooral op hen die vanuit het buitenland in Nederland kwamen werken of hier aan politieke vervolging of levensgevaar hoopten te ontkomen.

Het is waar, dat er een voortdurende toevloed is van buitenlandse arbeiders naar de Westerse kapitalistische landen, maar dat komt omdat die arbeiders geen bestaan kunnen opbouwen in hun eigen land, dat aan de grond gebracht is en verwoest door oorlogen, uitplundering en uitbuiting door diezelfde Westerse kapitalistische staten. Als migrant worden zij dubbel gepakt—aan de ene kant zijn zij gedwongen hun geboortegrond te verlaten vanwege oorlogen, armoede en uitbuiting door de grote bedrijven en aan de andere kant, wanneer ze denken veilig te zijn in een ontwikkeld kapitalistisch land, dan worden zij tot zondebokken gemaakt voor de economische crisis en vallen ten prooi aan haat, discriminatie en uitsluiting.

De Nederlanders, en vooral zij die voor een loon moeten werken, worden ook getroffen door de economische crisis, en zij ondervinden de gevolgen daarvan in de vorm van beknotting van de sociale voorzieningen en vermindering van werkgelegenheid. Zij ervaren, dat niet zij behoed worden voor de crisis door de Nederlandse regering, maar dat de heersende elite en hun regering wel met belastinggeld de banken en de grote bedrijven uit de moeilijkheden helpt.

Dat de protestdemonstratie gehouden zal worden bij de Dokwerker, is tekenend, want dat monument staat symbool voor het verzet van de Nederlandse arbeiders en andere werkende mensen tegen uitbuiting, mishandeling en uitsluiting in het algemeen. Het is een gedenkteken voor het verzet van de Nederlandse werkers tegen de recente wereldoorlogen die hun oorzaak vonden in die zelfde kapitalistische hebzucht en racistische standpunten en beleidslijnen die nu tieren in de Nederlandse politieke arena.

De demonstratie van 30 oktober zal nogmaals de aandacht van de Nederlandse samenleving vestigen op niet alleen het gerechtvaardigd verzet van uitgebuite en onderdrukte mensen, maar nog belangrijker, op de ferme solidariteit waarmee zij de strijd aangaat tegen uitbuiting, onderdrukking, haat, racisme en discriminatie.

Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit!
Leve de solidariteit tussen migranten, vluchtelingen en de werkende bevolking van Nederland!
Stop racisme en discriminatie!

Neen, tegen een politiek en wetten gericht tegen migranten en werkers!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

X