Theo DroogDoor THEO DROOG
Voorzitter, Nederlands-Filippijns Solidariteitsbeweging
Member, ILPS International Coordinating Committee

Amsterdam, the Netherlands

Read in English

Beste gasten en deelnemers,

Namens het Internationaal Coördinerend Comité van de ‘International League of Peoples’ Struggle’ heet ik jullie van harte welkom bij het oprichten van een afdeling van de International League of Peoples Struggle in Nederland. Het thema is: “Verdediging van de Mensenrechten en het Burgerlijk Welzijn tijdens de Crisis in Europa en Nederland”.

Ik ben vereerd om deze bijeenkomst van de grootste anti-imperialistische massabeweging te mogen openen. In de overgrote meerderheid van de wereld heerst nood. De ILPS is van mening dat deze in stand wordt gehouden door de ongelijke verdeling van economische en politieke macht. De ILPS stelt zich tot doel “een gelijke verdeling in de menselijke mogelijkheden tot stand te brengen door te werken aan 17 onderwerpen”.

Het doel van de oprichting van ILPS-Nederland is om de nationale situatie te bespreken (politiek, economisch en cultureel), een landelijke alliantie te vormen van anti-imperialistische en democratische organisaties, vaststellen van het beginselprogramma, een Coördinerend Comité te vormen dat toeziet op de organisatorische, educatieve en politieke ontwikkeling en om een algemeen actieplan op te stellen.

De ILPS werd in 2001 te Zutphen opgericht. Inmiddels zijn er afdelingen in Canada, Hong Kong & Macau, Filippijnen, Australië en Indonesië. De oprichting van een afdeling in Nederland komt op een goed moment. We bevinden ons in een financieel – economische en politieke crisis. De ongelijkheid in Nederland wordt groter. In 2011 steeg het aantal armen tot 7,1% van de bevolking, in 2012 gingen meer dan 70.000 mensen naar de voedselbank en het CPB verwacht dat er eind 2013 meer dan 560.000 mensen werkloos zijn. Terwijl aan de andere kant 10% van de rijkste huishoudens 61% van de rijkdom bezitten.

Er is een toename van onvrede onder de bevolking. De laatste jaren vinden grote demonstraties plaats. De ILPS-Nederland beantwoord aan een groeiende behoefte aan het bijeenbrengen van de anti-imperialistische en democratische organisaties binnen de verschillende sectoren in de samenleving, om de oorzaak van de toenemende ongelijkheid vast te stellen en daar doelgericht geweldloze acties aan te verbinden. Samenwerken aan een wereld zonder oorlog, zonder armen en verdrukten, zonder uitbuiting, een wereld waar het winstoogmerk wordt verbannen, waarin wordt samengewerkt aan een sociale samenleving.

Veel mensen hebben bijdragen aan de voorbereiding van de bijeenkomst. Wij bedanken de vertegenwoordigers van de lidorganisaties en alle andere vrijwilligers. We zijn geïnspireerd door jullie inspanningen om de oprichting voor te bereiden.

Beste mensen, ik wens jullie allen een inspirerende oprichtingsbijeenkomst toe.

Dank voor uw aandacht!

Founding Assembly International League of Peoples’ Struggle Netherlands Chapter from KODAO Productions [Europe] on Vimeo.

 

Leave A Reply

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related News